تعرفه خدمات

پنل عادی

پنل مخابراتی متنی و صوتی

هزار تومان ۸۹۰۰۰۰ /سالیانه

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال پیامک متناظر
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک کلمات کلیدی
 • ارسال پیامک بانک شماره
 • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری
 • ارسال پیامک شهری و استانی
 • ارسال پیامک کدپستی
 • ارسال پیامک محله ای
 • ارسال از روی نقشه
 • خط خدماتی بدون سفته
 • پلاگین های رایگان وردپرس
 • تعرفه ارسال پیامک x تومان

ثبت نام

پنل ویژه

پنل مخابراتی/اپلیکیشن باشگاه مشریان

هزار تومان۱۳۹۰۰۰۰ /سالیانه

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال پیامک متناظر
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک کلمات کلیدی
 • ارسال پیامک بانک شماره
 • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری
 • ارسال پیامک شهری و استانی
 • ارسال پیامک کدپستی
 • ارسال پیامک محله ای
 • ارسال از روی نقشه
 • خط خدماتی بدون سفته
 • پلاگین های رایگان وردپرس
 • تعرفه ارسال پیامک x تومان
 • اپلیکیشن ثبت اطلاعات مشتریان (اندروید/ios/ویندوز)

ثبت نام

پنل طلایی

مخابراتی/اپلیکیشن ثبت اطلاعات مشتریان/شبکه های اجتماعی

هزار تومان۱۷۹۰۰۰۰ /سالیانه

 • ارسال پیامک تکی
 • ارسال پیامک گروهی
 • ارسال پیامک متناظر
 • ارسال پیامک دفترچه تلفن
 • ارسال پیامک کلمات کلیدی
 • ارسال پیامک بانک شماره
 • ارسال پیامک منطقه ای ، کشوری
 • ارسال پیامک شهری و استانی
 • ارسال پیامک کدپستی
 • ارسال پیامک محله ای
 • ارسال از روی نقشه
 • خط خدماتی بدون سفته
 • پلاگین های رایگان وردپرس
 • تعرفه ارسال پیامک x تومان
 • اپلیکیشن ثبت اطلاعات مشتریان (اندروید/ios/ویندوز)
 • پنل شبکه های اجتماعی ایرانی و خارجی
 • ثبت نام

ثبت نام