آدرس ایمیل

    info@etash.ir

    محل شرکت

    • مشهد ، وکیل آباد ،بلوار دانشجو نبش دانشجو ۱۵ ساختمان اداری اراکس آراکس، طبقه: ۵، واحد: ۵۰۳

    شماره تماس

    ۰۵۱۳۸۹۲۳۸۹۷